Werkvormen en downloads

Werkvormen en downloads

Hier verschijnen met regelmaat downloads die voor het jeugdwerk van belang zijn. Zo proberen we met enige regelmaat werkvormen en bijbelstudies op de site te plaatsen, zodat we van elkaars werk kunnen profiteren. Heb je ook een werkvorm, studie of ander document waarvan je vindt dat andere jeugdleiders dat zouden moeten kunnen gebruiken? Laat het ons weten via het contactformulier!

Kies een categorie en bekijk wat je kunt downloaden:

Op de website Opkijken.nl kan je mooie ondersteunende filmpjes en ander materiaal vinden dat goed bruikbaar is bij het jeugdwerk.

Ook op Grip-dagopening.nl tref je dagelijkse bijbelteksten met bijbehorende vragen en ondersteunende filmpjes en afbeeldingen

Kies een categorie en bekijk wat je kunt downloaden:

Voorbereidingswerkvormen

Structuuranalyse
Door onderzoek naar de opbouw van een bijbelgedeelte meer zicht krijgen op de inhoud ervan. Duur: ca. 30 min. Vanaf 15 jaar.

Vragen stellen aan de bijbeltekst
Het bijbelgedeelte eigen maken d.m.v. deze vragen. Duur: ca. 30 min. Vanaf 12 jaar.

De 5-vragenmethode
Voor hulp bij het individueel bijbellezen om het vervolgens met elkaar te kunnen bespreken Duur: 5-10 min.

Inleefopdracht
Stel je bent bij de gebeurtenis uit het bijbelgedeelte aanwezig; wat zie je, hoor je en hoe voel je je dan? Duur: 10-15 min. Vanaf 14 jaar.

Zweedse methode
Een praktische opdracht om deelnemers te betrekken bij het onderwerp en te helpen de bijbeltekst te begrijpen. Duur: ca. 7 min. Vanaf 12 jaar.

Introductiewerkvormen

Carrouselgesprek
Het verhogen van de motivatie, iedereen is actief en bekijkt de stellingen of tekst van meerdere kanten. Duur 10-15 min. Vanaf 14 jaar.

Hartewens
De jongeren op laten schrijven wat ze geloven of verlangen. Ook te gebruiken als kennismakingsvorm. Duur ca. 5 min. Vanaf 12 jaar.

Partnerwerk
Warming-up voor een (plenaire) bespreking (duur per vraag of stelling max. 5 min) Vanaf 12 jaar.

Stellingen
Mening geven en meningen inventariseren. Duur: ca. 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Spreekballon
Aanzet voor de bespreking door toe te passen op jezelf wat er is aangedragen. Duur: 10-20 min.

Rode/groene kaarten
De deelnemers geven snel hun mening over een vraag of stelling. Duur: 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Situatieschets
Reacties losmaken bij een bepaalde situaties die verband houden met het bijbelgedeelte of onderwerp. Duur 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Stemblok
Mening weergeven d.m.v. cijfers, 1=helemaal mee eens, 6= oneens. Duur 3-5 min per stelling. Vanaf 12 jaar.

Stembiljet
Mening weergeven met argumentatie. Duur: 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Woordmagneet
Gedachten en gevoelens van deelnemers snel verzamelen bij een kernwoord. Duur ca. 5 min. Vanaf 12 jaar.

Strokenmethode
Brainstormen, ordenen en rangschikken van opvattingen en ideeën of inventariseren van vragen. Duur: 5-10min. Vanaf 12 jaar.

Kennismakingswerkvormen

Bolletje touw
Een leuke manier om positieve gedachten, gevoelens tegen elkaar te zeggen bij de afsluiting van de avond of het jaar. Duur 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Cijfers geven

Kernwoord
In één woord gevoel, ervaring bij een avond onder woorden brengen. Duur 3-5 min. Vanaf 13 jaar.

Zin afmaken
Inventariseren van gedachten en gevoelens van de deelnemers na de bespreking. Duur: 5 min vanaf 12 jaar.

Elfje
Jongeren op een speelse manier laten opschrijven wat de kern is van de bespreking, het thema. Duur 5-10 min. Vanaf 12 jaar.

Silhouet
Een leuke werkvorm om gedachten, gevoelens en ervaringen van elkaar te leren. Duur: 10-20min. Vanaf 14 jaar.

Besprekingswerkvormen

Interview
Informatie verzamelen door jongeren in gesprek te laten komen met (oudere) gemeenteleden of familie. Duur 15-30 min. Vanaf 14 jaar.

Video
Een onderwerp of thema op een eigentijdse wijze onder de aandacht brengen. Duur fragmenten van max. 5-15 min. Vanaf 12 jaar.

Verwerkingswerkvormen

Collagebeeld/tekst
In beeld brengen van meningen of gedachten over een onderwerp. Duur 15-20 min. Vanaf 12 jaar.

Happee lijn
Hierbij probeer je de meningen op tafel te krijgen die in een groep leven en het bevordert het samenwerken. Duur 15-30 min. Vanaf 14 jaar.

Fototaal
D.m.v. foto’s een aanzet creëren voor de bespreking. Een verwerkingsvorm waarbij iedereen reageert. Duur 15 min. Vanaf 12 jaar.

Ik-kaart-spel
Een kennismakingsspel, tevens te gebruiken als inleiding op een onderwerp of als afsluiting van een bespreking of als illustratie bij een verhaal. Duur 10-20 min. Vanaf 14 jaar.

Wanddiscussie/muurkrant
Mooie manier om te inventariseren van meningen of ideeën van ieder groepslid. Duur ong. 1 uur. Vanaf 12 jaar.

Schrijfronde
Een fijne werkvorm om na te gaan wat er onder de leden leeft en een goeie aanzet tot een gesprek. Duur 15-20min. Vanaf 12 jaar.

Schrijven van een korte brief
Een prima werkvorm om als thuisopdracht mee te geven. Duur 15-20min. Vanaf 15 jaar.

Stickerparade
Snel inzicht krijgen in de meningen die in een groep leven. Duur ca. 15 min. Voor alle leeftijden.

Groepjes van drie
Warming-up voor de bespreking waarbij iedereen reageert. Duur 15-20 min. Vanaf 12 jaar.

Evaluatiewerkvormen

Meningenmarkt
De manier waarin jongeren de ruimte krijgen om hun meningen naar voren te brengen en die met elkaar te bespreken. Duur 5-15 min. Vanaf 13 à 14 jaar.

Groepsbespreking met lucifers
Hierdoor maak je de deelnemers bewust van hun aandeel in het gesprek. Zwijgers worden gestimuleerd en sprekers afgeremd. Duur 20-40 min. Vanaf 12 jaar.

Recht van spreken
Een leuke vorm waarbij sterk de nadruk komt te liggen op het naar elkaar luisteren. Duur 10-15 min. Vanaf 14 jaar.

Werkvormen met inleiding

Met inleiding
Verschillende handvatten om de inleiding te bespreken.

Werkvormen zonder inleiding

Zonder inleiding
Verschillende vormen om de bijeenkomst vorm te geven.