Over YEP!

Opzet YEP!

Jongeren hebben behoefte aan voorbeeld figuren in hun leven. Jeugdwerkers kunnen zulke mensen zijn (onder jeugdwerkers verstaan wij iedereen die in de kerk met jeugd bezig is, jeugdleiders, catecheten, jeugdouderlingen, predikanten, mentoren van jeugdgroepen of hoe ze ook maar heten).

Hoe kan je als jeugdwerker in de kerk jongeren laten zien dat Jezus voor jou belangrijk is in je leven. En dit niet alleen aan de jongeren laten zien, maar ook aan elkaar. Hoe kan je van elkaar leren en elkaar als jeugdwerker ondersteunen.

Dit doe je niet “zomaar”, maar zal geleerd moeten worden. Daarvoor is door onze professionele coaches een compleet programma opgezet. Het Youthworkers Education Program YEP!

De rode draad in dit programma is

  • Hoe kan de bijbel je inspireren en helpen bij het jeugdwerk?
  • Hoe ga je op een goede manier en bij jou als jeugdwerker met jongeren om?
  • Hoe loopt het in de praktijk, waar loop je tegen aan en hoe wissel je ervaringen uit en leer je van elkaar?
  • Hoe bedenk je bij jou passende en uitvoerbare werkvormen en verwerkingsmethoden?

Buiten die rode draad zal steeds gekeken worden, waaraan in jullie gemeente bij jullie jeugdwerkers behoefte is. En hoe we dit via maatwerk in het programma kunnen vormgeven. Daarvoor maken we een plan met specifieke accenten dat aan jullie wordt voorgelegd.

Hoe gaan we aan de slag

Wij komen graag helemaal vrijblijvend naar jullie gemeente om samen met de toekomstige coach een toelichting te geven over onze werkwijze en te inventariseren waar er bij jullie behoefte aan is. Tijdens die bijeenkomst krijgen jullie onze informatie en horen wij jullie behoeften. In dat gesprek horen we bij voorkeur het geluid van alle betrokkenen met het jeugdwerk, zodat er een breed draagvlak kan ontstaan.

Op grond van de door jullie verstrekt informatie zal door ons een specifiek op jullie gemeente gerichte plan van aanpak worden opgesteld . Daarmee maken we een op maat gemaakte offerte. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd en vervolgens worden de afspraken tot uitvoering gemaakt.

Wil je meer weten, klik dan hier, vul je gegevens in en wij nemen contact op.