Kennisdelen in Coronatijd

Tips

Wij hebben niet alles bekeken, maar willen jullie graag op deze plaats een aantal opties en mogelijkheden doorspelen om nu de kerkdiensten niet meer doorgaan en het jeugdwerk ook öp zijn gat" ligt, toch nauw contact met de jongeren te onderhouden.

Klik je op de naam van de organisatie en je komt op hun pagina

Op afstand samen.

Bundeling van veel mogelijkheden en suggesties vanuit kerkelijk NL

Speciaal aanbod tijdens Corona crisis

10 tips voor jongerenwerk in Coronatijd

Met app House-party en programma Solid House party

Verschillende werkvormen voor diverse leeftijdsgroepen nu de kerk “niet doorgaat”

Meer dan 1.000 ideeen over geloofsoverdracht aan kinderen

Kerk in quarantaine, tips voor jeugdwerk, gebed, thuisvieringen, pastoraat etc.

Heb je zelf ook ideeën (gevonden), speel ze dan aan ons door via het contactformulier en wij vullen dit overzicht aan.