Workshops 2020

1. Reflect - Onderwijsprogramma voor uitdagende tieneravonden

Mark Stoorvogel

“Tieners worden enthousiast van een jeugdgroep als het er leuk is en het tegelijkertijd ook echt ergens over gaat.”

Jeugdleiders verlangen naar avonden waar tieners graag komen, en tegelijkertijd ook groeien in hun relatie met Jezus. Reflect is een afwisselend programma met gekke spellen, inspirerende blogs, eerlijke gespreksonderwerpen en radicale toewijdingsmomenten. Tieners worden uitgedaagd om zelf na te denken over de Bijbel en opgeroepen om Jezus in hun leven te weerspiegelen. In deze gevarieerde workshop geeft Mark uitleg over de achtergronden van dit programma, en maak je kennis met verschillende creatieve werkvormen door ze zelf te doorlopen.


Mark Stoorvogel

Mark Stoorvogel geeft als jongerenpastor in De Stadskerk leiding aan een bloeiend jeugdwerk dat bestaat uit honderden tieners en jongeren. Daarnaast is hij als spreker en inspirator betrokken bij de jongerentakken van Next Move, De 4e Musketier en Opwekking.

2. Seksualiteit en Social Media 

Eline van der Woude

Chatten, grooming, catfish, sekting... ben jij op de hoogte van de betekenis van deze woorden? De begrippen waar jongeren van tegenwoordig mee te maken krijgen…

“Hoe kan je ze hiermee helpen omgaan? Wat zijn de gevaren van het internet op het gebied van seksualiteit? hoe gaan jongeren in deze tijd relaties aan? Al deze onderwerpen willen we bespreken in deze workshop!”

Eline van der Woude
Eline werkt voor het Scharlaken Koord in Amsterdam. Scharlaken Koord staat op voor vrouwen en meisjes in de (gedwongen) prostitutie. Zij is preventiewerker en dit houdt in dat ze veel workshops/lezingen/lessen geeft over o.a. seksualiteit, weerbaarheid, social media, loverboys en prostitutie. “Ik geef deze voornamelijk aan jongeren. Ons grootste doel: jongeren weerbaarder maken op het gebied van seksualiteit!”

3. No Apologies - Kiezen voor een gezonder levensstijl

Peter van Middelkoop en Boukje van IJs

“Wij willen de deelnemers op een interactieve wijze laten kennis maken met de weerbaarheidstraining No Apologies.”

No Apologies: Jongeren en volwassenen in hun omgeving bekend maken met het goede leven volgens de God van de Bijbel. Hen toerusten en motiveren om de principes van leven concreet te maken in dagelijkse keuzes en leefstijl. Zodat ze op hun eigen unieke manier, betekenis kunnen geven aan hun bestaan en dat van anderen.

Kijk voor meer informatie op www.noapologeus.eu

Peter van Middelkoop
Peter is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij werkt o.a. met familie ministeries en de weerbaarheidstraining No Apologies bij Jeugd met een Opdracht, Heidebeek.

Boukje van IJs
Boukje werkt parttime op Heidebeek met de weerbaarheidstraining No Apologies. Daarnaast is zij werkzaam bij het Leger des Heils in de residentiële jeugdzorg als pedagogische medewerker.

4. Het jongerenbrein van tegenwoordig

Simon van Leeuwen

We willen jongeren betrokken en actief houden, in onze kerken, in hun eigen geloofsleven en in de jeugdgroep waar ze deel van uit maken.

Maar wat is daar eigenlijk voor nodig? En zitten die jongeren wel op ons te wachten?

Deze workshop helpt je om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren door te kijken naar groepsprocessen, de psychologische ontwikkeling en de verschillende leerstijlen.

Simon van Leeuwen
Simon van Leeuwen werkt meer dan tien jaar in de jeugdzorg en heeft zijn eigen praktijk voor coaching en psychotherapie voor jongeren van 12 t/m 25 jaar in Amersfoort, waar hij ook woont.

5. Rouw op je dak

Laurina de Visser

Wat doe je wanneer iemand uit jouw jeugdgroep te maken heeft met rouw, pijn of verlies? Wat doe je juist wel of misschien wel helemaal niet? Hoe ga je eigenlijk om met jouw eigen thema’s?

“Laten we met elkaar ontdekken wat van waarde kan zijn als het leven tegen kan zitten.”

Laurina de Visser
Laurina is rouw- en verliesbegeleider in haar eigen praktijk Lichtehuisjes Verliesbegeleiding. Ze is auteur, werkt in het onderwijs en is heel creatief.

6. Gods stem horen

Annemarijn Dijkslag en Hanneke van Driel-van Dam

God verlangt naar een intieme relatie met ons. Een relatie waarin we zijn aanwezigheid ervaren en zijn stem horen. En er gehoor aan geven. Maar hoe spreekt God en hoe kunnen we ons gehoor op Hem afstemmen? Hoe weet je zeker of het God is en niet iets van jezelf of iemand anders? Welke dingen kunnen ons hinderen in het luisteren naar Gods stem? Hoe kun je ontdekken wat het unieke plan is dat God voor jouw leven heeft.

“In deze workshop willen we ingaan op hoe je kunt groeien in het horen van Gods stem. En hoe je een levensstijl kunt ontwikkelen waarbij intimiteit met God een belangrijke plaats heeft, zodat je kunt groeien in je bestemming. We baseren ons op (voorbeelden uit) de Bijbel en zullen daarnaast ingaan op persoonlijke getuigenissen en voorbeelden. We zullen je praktische handvatten geven om dit op je eigen leven toe te passen.”

Hanneke van Driel-van Dam
Hanneke vertrok in 2000 naar Mongolië, nadat ze duidelijk Gods stem daarover had gehoord. Zij heeft twaalf jaar als zendeling in Mongolië gewerkt en gewoond. Hierover schreef zij een boek 'Alles opgeven en rijk worden'. In 2012 trouwde zij met de Engelse voorganger, Hugo van Driel, en woont sindsdien in Yapton, Engeland. Zij schreef haar tweede boek, 'Gods stem horen', naar aanleiding van veel vragen over dit onderwerp.

Annemarijn Dijkslag
Annemarijn woonde en werkte als psycholoog in Amsterdam. In 2015 ervoer zij een speciale roeping van God voor een nieuw leven in Engeland, gericht op 'communitylife en mission'. Zij gaf haar woning en carrière in Amsterdam op en vertrok naar Engeland. Zij woont en werkt binnen een missionaire gemeente in Yapton.

Hanneke en Annemarijn werken veel samen, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente in Engeland. Zij verzorgen lezingen, trainingen, workshops, cursussen en persoonlijke counseling gericht op het beter leren kennen van God en groeien in de persoonlijke relatie met Hem. Zij hebben beiden een passie om (jonge) mensen te helpen ontdekken wat Gods unieke bestemming voor hen is en hen in dat proces te ondersteunen en motiveren. Zij hebben allebei een hart voor mission en communitylife. In hun huis in Engeland ontvangen zij geregeld mensen die zij in dit proces coachen. Daarnaast maken zij regelmatig zendingsreizen, onder andere naar Spanje, Nepal en Mongolië.

7. In goede handen

Wietske Noordzij

Eén ding weet je als jeugdleider zeker: bij tieners verloopt het leven zelden in een monotone vredige stemming. Ze stuiteren van dolgelukkig naar depressieve stemmingen en alles wat daartussen te vinden is.

“Hoe herken je het wanneer er echt iets aan de hand is? Wat speelt er onder jongeren in deze tijd? En wat kun je als jeugdleider doen, zodat de jongeren in jouw jeugdwerk in goede handen zijn? In deze workshop gaan we aan de slag met jeugdpastoraat anno 2020!”

Wietske Noordzij
Wietske is ontwikkelingspsychologe en (pleeg)moeder. Ze werkt als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up, een kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastorale zorg aan kinderen en jongeren. Samen met haar man Lex heeft ze twee eigen kinderen en een (inmiddels volwassen) pleegzoon. Daarnaast vangen zij met wisselende intensiteit kinderen en jongeren in hun huis op. Ze heeft een grote liefde voor God en jonge mensen en weet mensen enthousiast te maken vanuit haar eigen hart en passie.

8. Hoezo, risico?

Erik Smit

Iedereen houdt wel van een feestje. Of even lekker relaxen. Of je even gelukkig voelen. Tieners komen in aanraking met allerlei dingen waar je verslaafd aan kunt raken of die risicovol zijn: alcohol, gamen, seks, challenges, drugs, op zoek gaan naar kicks... Hoe kun je jongeren weerbaar maken en coachen op dit terrein? En wat kun je doen als je het mis ziet gaan? Wat zegt de Bijbel hierover? Een interactieve workshop voor jeugdleiders die deze uitdaging niet uit de weg willen gaan.

Erik Smit

Is opgeleid als chemisch technoloog en studeerde daarna theologie. Hij werkt als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up, een kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastorale zorg aan kinderen en jongeren. Samen met zijn vrouw Veronique heeft hij een gezinshuis met twee eigen kinderen en vier pleegkinderen. Hij heeft een grote passie voor Gods Woord. Zijn credo: ‘Voorkomen is beter dan genezen!’

9. Christenen en hun leefwereld

Evert Jan Hempenius

Deze workshop gaat over de vragen:

Hoe lees ik de brieven van Paulus en wat hij schrijft aan de Romeinen en de Efeziërs over de leefwereld van toen? En hoe pas ik dat toe op de leefwereld van nu?

Evert Jan Hempenius
Evert Jan geeft al jaren trainingen met en rond Bijbelstudies. Verder is hij verbonden aan de PKN. Hij is getrouwd en geniet van de kinderen en de kleinkinderen.

10. Kinderen en jongeren als inspiratiebron

Anko Oussoren

Geluiden die klinken zijn dat twintigers de kerk verlaten, jongeren shoppen en tieners geëntertaind willen worden maar niks willen leren. Zelfs kinderen zijn kritisch en moeilijk te motiveren…

Maar je kunt er ook anders tegen aankijken:
Twintigers verlangen naar een kerk waar ze thuis kunnen komen. Tieners hebben behoefte aan verantwoordelijkheid en gemeenschap. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig en willen uitgedaagd worden.

“In deze workshop word je meegenomen in de leefwereld van jongeren. We gaan op zoek naar wat jongeren nodig hebben om actief betrokken te zijn.”

Anko Oussoren
Anko woont in Hardinxveld-Giessendam en zet zich in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij werkt voor het Praktijkcentrum en heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God.

11. Creatief

Tamara Harzevoort

Hou je van knippen, plakken, schilderen, schrijven, kortom, van creatief bezig zijn? Dan ben je bij deze workshop op het goede adres. Zelfs als je denkt niet creatief te zijn zul je merken dat je meer kan dan je denkt!

Workshop Mini-Journal
Je maakt jouw eigen mini-journal, op een formaat dat hij prima in je jas, je tas, je portemonnee past. In je journal verwerk je een statement, een bijbeltekst, een stukje JIJ om jezelf te herinneren aan wie jij bent in God's ogen!

Tamara Harzevoort
Tamara is 38 jaar, gehuwd met Jarno en moeder van 2 puberdochters. Ze is sociaal werker op een dagbesteding. Verder zingt ze in het aanbiddingsteam van de kerk, leest ze graag en kan ze zichzelf uren bezighouden met creatief bezig zijn. Geef haar papier, schilder- en tekenmateriaal en ze is wel even zoet!

12. Slavernij

Stichting IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten.

Stichting IJM - International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien.
We hebben meer dan 49.000 slachtoffers bevrijd uit slavernij en andere vormen van geweld. We hielpen lokale autoriteiten bij de veroordeling van 1600 slaveneigenaren en andere criminelen. Als wetten worden gehandhaafd, is slavernij niet langer aantrekkelijk voor slaveneigenaren.