Over Stichting JLC

Stichting JLC

Stichting JLC heeft als doelstelling jeugdwerkers in de kerk te ondersteunen, trainen en opbouwen.

De drijfveer van de Stichting is in hun motto "Omdat Hij ze lief heeft" verwoord.

Om dat te realiseren worden conferenties en trainingen voor jeugdwerkers georganiseerd. Jeugdwerkers hebben zelf ook voeding’, begeleiding en training nodig. Daarom wordt ondersteuning aangeboden.

Er is honger naar geloof, naar inhoud, naar praktische handvaten bij het jeugdwerk en bij de jeugdwerker zelf.

Jeugdwerkers willen het geloof met jongeren delen, zodat ze God leren kennen en een persoonlijk geloofsleven opbouwen. Jongeren hebben houvast nodig, jeugdwerkers vervullen hierin een belangrijke rol

Jeugdwerk is de kern van de gemeente. Daarom heeft Stichting JLC het Youthworkers Education Program YEP! Dit coachingstraject is maatwerk, omdat er behoefte is om in de kerkelijke gemeente training en ondersteuning te krijgen voor het jeugdwerk.

Missie jeugdleidersconferenties

Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid én het voorrecht om hen te helpen meer als Jezus te worden.

Jeugdwerkers verlangen ernaar om de boodschap van God aan te laten sluiten bij de beleving van jongeren zodat zij Zijn zoon Jezus, en elkaar, (beter) leren kennen.

Zo ontstaat er een relatie met Hem en met elkaar, waardoor zij een leerling van Jezus worden. Dan kunnen zij door het werk van de Geest van God een levend en zichtbaar geloof uitdragen. Zodat de liefde van Jezus voortleeft in onze wereld.

Jeugdwerker, ben jij bereid jouw leven met God, met z’n ups en downs, te delen met jongeren? Laat jij je door God gebruiken om verschil te maken in hun leefwereld?

Je hoeft het niet alleen te doen. Ook jij bent leerling van Jezus, vraag Hem om hulp en bid om de Geest om Zijn beeld te weerspiegelen. Weet je geliefd door God de Vader en geef Zijn liefde door!

Jeugdleidersconferentie 2020

Overzicht uit foyer